Mechanika budowli - ogłoszenia

W dniu dzisiejszym konsultacje nie odbędą się z powodu choroby mojego dziecka. Przepraszam za utrudnienia.

Terminy w sesji jesiennej:

  • KONSULTACJE - poniedziałek 05.09.16 i środa 07.09.16, w godz. 10:00 - 12:00, sala 213;
  • ZALICZENIE POPRAWKOWE - wtorek 06.09.16, w godz. 10:00 - 12:00, sala 124;
  • EGZAMIN POPRAWKOWY - czwartek 08.09.16, godz. 10:00, sala do uzgodnienia.

Przypominam, że aby przystąpić do zaliczenia i egzaminu, należy rozliczyć się ze wszystkich brakujących zadań domowych i pamięciówek.

Informuję, że zajęcia z mechaniki budowli dla grupy powtarzającej zostały zaplanowane na środy w godz. 13:15 - 15:00, w sali 119.

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę, 09.11.2016 r.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam.

Kolokwium nr 1 odbędzie się:

- grupy środowe - 27.04.2016 r.

- grupy czwartkowe - 28.04.2016 r.

Zakres kolokwium:

- kratownice - met. Rittera i równoważenia węzłów,

- momenty bezwładności względem osi środkowych głównych,

- rozciąganie i ściskanie osiowe,

- zginanie proste ze ściananiem.

Na kolokwium proszę przynieść kalkulatory.

Pierwsze spotkanie grupy powtarzającej  1 semestr mechaniki budowli odbędzie się w czwartek 03.11.2016 r. o godz. 18:00 w sali 119. Będzie to spotkanie organizacyjne. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Zajęcia dla osób powtarzających przedmiot odbywać się będą w dwóch grupach:

- 1 grupa - w poniedziałki od godz. 16:15, sala 118,

- 2 grupa - we wtorki od godz. 16:15, sala 119.

Zajęcia rozpoczynają się w przyszłym tygodniu, tj. w poniedziałek 18.04.2016 r. oraz we wtorek 19.04.2016 r.