Mechanika budowli - ogłoszenia

Nastąpiła zmiana w terminie i formie oddania zadań pamięciowych. Rozwiązane zadania proszę przynosić do 22.01.2015 do mnie lub bezpośrednio do p. dr G. Nowaczyk, która te zadania będzie sprawdzać. Proszę koniecznie opisać wszystkie charakterystyczne rzędne.

Terminy kolokwium nr 2 (ramy):

- grupa 1 - piątek, 23.01.15, w godz. 17:00 - 18:30, sala 118;

- grupa 2 - wtorek, 20.01.15, w godz. 16:45 - 18:15, sala 118;

- grupy 3 i 4 - poniedziałek, 19.01.15, w godz. 9:15 - 10:45, sala 119;

- grupy 5 i 6 - środa, 21.01.15, w godz. 17:00 - 18:30, sala 118.

Bardzo proszę o wpisywanie się na listy dot. zaliczenia i egzaminu poprawkowego. Listy od 16.01.2015 r. (piątek) będą wywieszone na drzwiach pokoju nr 213.

Zaliczenie poprawkowe dla osób powtarzających przedmiot odbędzie się w czwartek, 15.01.2015 r., w godz. 18:00 - 20:00, w sali 124 (ul. Żołnierska 50).

Egzamin poprawkowy odbędzie się w środę, 28.01.2015 r., w godz. 16:00 - 19:00, w sali 124 (ul. Żołnierska 50).

Dodatkowy termin zaliczenia poprawkowego dla osób powtarzających przedmiot odbędzie się 22.01.2015 r. (czwartek) w godz. 18:00 - 20:00, w sali 124.

Proszę osoby zamierzające skorzystać z tego terminu o wpisanie się na listę znajdującą się na drzwiach pokoju 213 (lista będzie wisiała od piatku 16.01.2015 r.).