Mechanika budowli - ogłoszenia

ZALICZENIA:

  • 11.06.15 (czwartek), godz. 18:00, sala 124 - zbiorcze kolokwium poprawkowe (kombajn) z 2 semestru - dla 1 roku;
  • 16.06.15 (wtorek), godz. 13:00, sala do ustalenia - zbiorcze kolokwium poprawkowe (kombajn) z 2 semestru - dla powtarzających;
  • 18.06.15 (czwartek), godz. 18:00, sala 124 - zaliczenie poprawkowe 1 semestru.

EGZAMINY:

  • Zerówka: 19.06.15 (piątek)
  • I termin: 22.06.15 (poniedziałek), godz. 10:00 - 13:00, sala 360 i 413 na al. Piastów 50 (WBiA);
  • II termin: 26.06.15 (piątek), godz. 10:00 - 13:00, sala 360 i 430 na al. Piastów 50 (WBiA).

Zaliczenie poprawkowe 1 semestru odbędzie się 12.02.2015r. (czwartek) o godz. 10:00 (sala do ustalenia).

Na w/w poprawie można będzie również zaliczyć brakujące zadania pamięciowe do zaliczenia wykładów.

Konsultacje przed zaliczeniem odbędą się w poniedziałek (09.02.15) oraz w środę (11.02.15) w godz. 10:00 - 11:00.

Na poprawę proszę koniecznie przynieść kalkulatory - nie będzie można korzystać z telefonów komórkowych.

Zostały utworzone dodatkowe grupy dla osób powtarzających mechanikę budowli - semestr 2. W związku z tym proszę się wpisywać na listy na drzwiach pokoju 213. Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki (jedna grupa) i środy (druga grupa) w godzinach popołudniowych. Lista osób (numery albumów), które powinny uczęszczać na te zajęcia znajduje się tutaj.

Zaliczenie poprawkowe z 2 semestru dla osób chcących przystapic do w czwartek do egzaminu dobędzie się w środę - 04.02.2015 - o godz. 10:00 (sala do ustalenia).

Zaliczenie poprawkowe 1 semestru odbędzie się 07 maja 2015 (czwartek) o godz. 18:00, w sali 124.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 05.02.2015 (czwartek) o godz. 10:00 (sala 229). Proszę wpisywać się na listę obok gabloty.