Wyniki z zaliczeń oraz 2-go terminu egzaminu z mechaniki budowli znajdują się w zakładce "wyniki" w plikach:

 - zaliczenia 2-go semestru - "wyniki kolokwiów i zadań domowych"

 - oceny z egzaminu - "oceny z egzaminów".

1-szy semestr zaliczyły osoby o numerach albumów:

- 39047

- 39049.

Uwaga: proszę uzupełniać zadania domowe! Osobom, które zaliczyły egzamin, a nie oddały zadań domowych, oceny z egzaminu nie zostaną wpisane, aż do terminu uzupełnienia zadań.

W czasie wakacji terminy i sposoby oddawania zadań proszę ustalać ze mną drogą mailową.