Mechanika budowli - ogłoszenia

W dziale "mechanika budowli" -> "wyniki" znajdują się oceny z poprawy egzaminu. Osoby, które nie mają wpisanej oceny w systemie, proszę o uzupełnienie zadań domowych.

W "wynikach" znajduje się uaktualniona tabela z ocenami z kolokwiów i zadań domowych.

Po zadania do poprawy proszę się zgłaszać osobiście.

Poprawa zaliczenia wykładów (sem. 1 i 2) odbędzie się w poniedziałek, 12.02.18, o godz. 12:00, w sali 118.

Proszę zabrać kalkulatory.

W "wynikach" znajdują się oceny z zaliczenia wykładów.

Poprawa zaliczenia odbędzie się 08.02.2018 (czwartek) o godz. 10:00, w sali 124.

Egzamin zaliczyła osoba o numerze albumu: 39016 - 3,0.

Pozostałe osoby zapraszam na poprawkę w poniedziałek, 12.02.18, o godz. 12:00, w sali 118. Proszę zabrać ze sobą kalkulatory.

Oceny z zaliczenia wykładów dla 1 roku oraz aktualne zaliczenia zadań domowych znajdują się w "wynikach".

 

Oceny z kolokwium nr 2 znajdziecie Państwo tutaj lub w dziale "wyniki".

Sprawdziłam część pamięciówek, pozostałych Państwa proszę o cierpliwość.

Osoby mające zadania domowe i pamięciówki do poprawy proszone są o pojawienie się na konsultacjach.