Mechanika budowli - ogłoszenia

Spotkanie organizacyjne dla osób powtarzających przedmiot odbędzie się

we wtorek 08.05. o godz. 19:00, sala 118.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam.

W dziale "mechanika budowli" -> "wyniki" znajdują się oceny z poprawy egzaminu. Osoby, które nie mają wpisanej oceny w systemie, proszę o uzupełnienie zadań domowych.

Zaliczenia zadań domowych znajdują się tutaj.

Osoby mające zadania do poprawy proszę zgłaszać się po ich odbiór indywidualnie.

Proszę o terminowe oddawanie zadań.

Poprawa zaliczenia wykładów (sem. 1 i 2) odbędzie się w poniedziałek, 12.02.18, o godz. 12:00, w sali 118.

Proszę zabrać kalkulatory.

Zadania domowe z obliczania momentów bezwładności względem osi głównych są dostępne w dziale "materiały dydaktyczne" lub tutaj.

Egzamin zaliczyła osoba o numerze albumu: 39016 - 3,0.

Pozostałe osoby zapraszam na poprawkę w poniedziałek, 12.02.18, o godz. 12:00, w sali 118. Proszę zabrać ze sobą kalkulatory.

Oceny z zaliczenia wykładów dla 1 roku oraz aktualne zaliczenia zadań domowych znajdują się w "wynikach".