Mechanika budowli - ogłoszenia

Dodatkowe konsultacje z mechaniki budowli: poniedziałek, 11.09.17 w godz. 11:30 - 14:00, pok. 213.

Zapraszam na dodatkowe konsultacje we wtorek, 27.06.17, w godz. 10:00 - 12:00, WBiA al. Piastów 50, pok. 409.

  • wszelkie zaliczenia: wtorek, 12.09.2017, godz. 10:00, sala 228/229, bud. przy ul. Żołnierskiej,
  • egzamin poprawkowy: czwartek, 14.09.2017, godz. 10:00, sala, 228/229, bud. przy ul. Żołnierskiej,
  • konsultacje dla chętnych: piątek, 08.09.2017, godz. 10:00 - 12:00, bud. przy ul. Żołnierskiej, pok. 213.

W "wynikach" znajdują się oceny z piątkowych zaliczeń 2 semestru.

 

Wyniki zaliczeń 1 semestru:

1) nr albumu 37059 : belka zaliczona, rama do poprawy

2) nr albumu 39046 : rama - do poprawy wykres momentów - zapraszam na konsultacje.

 

Wyniki z zaliczeń oraz 2-go terminu egzaminu z mechaniki budowli znajdują się w zakładce "wyniki" w plikach:

 - zaliczenia 2-go semestru - "wyniki kolokwiów i zadań domowych"

 - oceny z egzaminu - "oceny z egzaminów".

1-szy semestr zaliczyły osoby o numerach albumów:

- 39047

- 39049.

Uwaga: proszę uzupełniać zadania domowe! Osobom, które zaliczyły egzamin, a nie oddały zadań domowych, oceny z egzaminu nie zostaną wpisane, aż do terminu uzupełnienia zadań.

W czasie wakacji terminy i sposoby oddawania zadań proszę ustalać ze mną drogą mailową.

W "wynikach" znajdują się oceny z terminu 1. ezaminu.