pikto-mechanika

prowadzący przedmiot:

  • dr inż. Grażyna Nowaczyk
  • dr inż. arch. Olga Kopczyńska


o przedmiocie:

Celem przedmiotu w semestrze 1. jest poznanie podstawowych zjawisk mechaniki budowli i zasad pracy konstrukcji poprzez nabycie umiejętności analizy statycznej i wytrzymałościowej konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych niezbędnych w projektowaniu, a także poznanie zasad tworzenia schematów konstrukcji, schematów statycznych oraz obciążeń analizowanych konstrukcji na etapie koncepcji projektowej.

W semestrze 2. studenci zostają przygotowani do projektowania elementów konstrukcji statycznie wyznaczalnych przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w semestrze 1.