pikto-mechanika

prowadzący przedmiot:

  • dr inż. arch. Olga Kopczyńska


o przedmiocie:

Celem przedmiotu w semestrze 1. jest poznanie podstawowych zjawisk mechaniki budowli i zasad pracy konstrukcji poprzez nabycie umiejętności analizy statycznej i wytrzymałościowej konstrukcji prętowych statycznie wyznaczalnych niezbędnych w projektowaniu, a także poznanie zasad tworzenia schematów konstrukcji, schematów statycznych oraz obciążeń analizowanych konstrukcji na etapie koncepcji projektowej.

W semestrze 2. studenci zostają przygotowani do projektowania elementów konstrukcji statycznie wyznaczalnych przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w semestrze 1.

 

Tematyka wykładów:

semestr 1:

1. Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe założenia teorii konstrukcji.

2. Oddziaływania na konstrukcje, siła skupiona, obciążenie ciągłe, moment skupiony.

3. Schematy układów prętowych, węzły, podpory.

4. Statyka elementarna, zasady statyki, warunki równowagi układów sił.

5. Statyczna wyznaczalność układów prętowych. Więzy i reakcje więzów.

6. Definicje sił przekrojowych, wykresy sił przekrojowych dla belek prostych (belka swobodnie podparta, belka wspornikowa).

7. Siły wewnętrzne w układach prętowych, związki między siłami wewnętrznymi i obciążeniem (zależności różniczkowe).

8. Wykresy sił przekrojowych dla belek ciągłych wieloprzęsłowych, przegubowych.

9. Układy ramowe statycznie wyznaczalne, wykresy sił przekrojowych.

10. Układy ramowe trójprzegubowe, wykresy sił wewnętrznych.

11. Kratownice: metoda równoważenia węzłów, metoda Rittera i plan sił Cremony.

semestr 2:

1. Geometria figur płaskich: środek ciężkości, osie główne centralne, momenty bezwładności przekrojów.

2. Stan naprężenia i stan odkształcenia, prawo Hooke'a.

3. Zasady projektowania konstrukcji: metoda stanów granicznych (SGN).

4. Rozciąganie i ściskanie osiowe - wymiarowanie konstrukcji.

5. Zginanie proste, zginanie ze ścinaniem belki o przekroju złożonym.

6. Zginanie ukośne.

7. Ściskanie i rozciąganie mimośrodowe, rdzeń przekroju.

8. Wyboczenie prętów osiowo ściskanych.

9. Wytrzymałość złożona.

 

Literatura:

1. Cywiński Z., Mechanika budowli w zadaniach, PWN, Warszawa 2008

2. Gawkowska L., Wytrzymałość materiałów, przykłady oblioczeń, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin 2010, IV

3. Grabowski J., Iwanczewska A., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006

4. Jastrzębski P., Mutermilch J., Orłowski W., Wytrzymałość materiałów, Arkady, Warszawa 1986

5. Kolendowicz T., Mechanika budowli dla architektów, Arkady, Warszawa 1994

6. Przewłócki J., Górski J., Podstawy mechaniki budowli, Arkady, Warszawa 2008

7. Pyrak S., Szulborski K., Mechanika konstrukcji dla architektów, Arkady, Warszawa 1994

8. Witkowski M., Zbiór zadań z mechaniki budowli, O.W.P.W., Warszawa 2002