Mechanika budowli - ogłoszenia

Kolokwium poprawkowe nr 1 sem. 2 odbędzie się dla wszystkich grup 09.06.2017 (piątek) o godz. 13:15, w sali nr 124 (WBiA, ul. Żolnierska).

Zaliczenie poprawkowe 1 semestru Mechaniki budowli odbędzie się 28.04.2017 (piątek) w godz. 13:15 - 15:00, w sali 124.

W "wynikach" znajdują się aktualne oceny z kolokwium nr 1 sem 2.

Zajęcia grupy powtarzającej odbywać się będą w piątki w godz. 11:15 - 13:00, w sali 119.

Wyniki zaliczenia:

nr albumu: 39047 - belka 3=; rama 2,0

nr albumu: 28943 - belka 3=; rama 2,0

nr albumu: 39039 - zal. w. 3,0

Pozostałe osoby nie otrzymały ocen pozytywnych.

Spotkanie organizacyjne grupy powtarzającej mechnikę budowli odbędzie się w środę, 29.03.17, na godzinie organizacyjnej, w sali 124.