Mechanika budowli - ogłoszenia

W "wynikach" znajdują się oceny z terminu 1. ezaminu.

Terminy egzaminów z Mechaniki budowli w sesji letniej 2017:

 

- zerówka: 21.06.2017 (środa), godz. 13:15, sala 124, bud. przy ul. Żołnierskiej 50.

Do zerówki mogą przystąpić osoby mające zaliczony semestr 1 i ocenę przynajmniej 4,0 z semestru letniego.

 

- I termin egzaminu: 23.06 2017 (piątek), godz. 15:15 - 18:00, sala 302, bud. przy al. Piastów 50.

W tym terminie można również pisać zaliczenia z kolokwiów.

 

- II termin egzaminu: 28.06.2017 (środa), godz. 10:15 - 13:00, sala 228/229, bud. przy ul. Żołnierskiej 50.

 

Proszę pamiętać o kalkulatorach!

W zakładce "mechanika budowli -> wyniki" znajdują się oceny z wczorajszej zerówki.

Oceny z poprawy kolokwium nr 1 znajdują się w zakładce "mechanika budowli -> wyniki".

Uaktualniłam wyniki o oceny z kolokwium nr 2. Zapraszam do oglądania.

Kolokwium poprawkowe nr 1 sem. 2 odbędzie się dla wszystkich grup 09.06.2017 (piątek) o godz. 13:15, w sali nr 124 (WBiA, ul. Żolnierska).