Zadania domowe z obliczania momentów bezwładności względem osi głównych są dostępne w dziale "materiały dydaktyczne" lub tutaj.