W zakładce mechanika budowli->wyniki znajdują się aktualne oceny z kolokwium z belek.