• wszelkie zaliczenia: wtorek, 12.09.2017, godz. 10:00, sala 228/229, bud. przy ul. Żołnierskiej,
  • egzamin poprawkowy: czwartek, 14.09.2017, godz. 10:00, sala, 228/229, bud. przy ul. Żołnierskiej,
  • konsultacje dla chętnych: piątek, 08.09.2017, godz. 10:00 - 12:00, bud. przy ul. Żołnierskiej, pok. 213.