Oceny pozytywne (powinny być już widoczne w systemie):

37059 -   3,0

21163 -   3,0

34825 -   3,0

30877 -   3,0

30958 -   3,5

34831 -   3,0

Pozostałe osoby nie uzyskały ocen pozytywnych.

Przypominam, że osoby mające "powtarzanie" semestru powinny uczęszczać na zajęcia.