W "wynikach" znajduje się uaktualniona tabela z ocenami z kolokwiów i zadań domowych.

Po zadania do poprawy proszę się zgłaszać osobiście.