Oceny z poprawy kolokwium nr 1 można znaleźć tutaj.