pikto-konstrukcje

prowadzący przedmiot:

  • dr inż. Stefan Nowaczyk

 

o przedmiocie:

Na zajęciach z przedmiotu konstrukcje budowlane studenci poznają pojęcia oraz zasady projektowania konstrukcji stalowych. Zdobywają podstawową wiedzę na temat pracy różnorodnych ustrojów stalowych na przykładach obiektów zrealizowanych w Polsce i na świecie.

Studenci samodzielnie konstruują oraz obliczają nośność zasadniczych elementów konstrukcyjnych (belki, słupy) i elementów budowli (stropy, schody).

W kolejnym semestrze studenci nabywają wiedzy praktycznej z dziedziny nowoczesnych konstrukcji oraz wysokiej technologii.